Home

Programul Operational Sectorial ( POS ) Mediu reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileste strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada 2007-2013.
Pos Mediu este unul dintre cele mai importante programe operationale din punct de vedere al alocării financiare , reprezintă cea mai importantă sursă de finantare pentru sectorul de mediu şi continuă investiţiile din perioada de pre-aderare ( Phare, ISPA si SAPARD ).
Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populatiei şi a standardelor de mediu şi contribuie substantial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protectia mediului.. Totodată, programul vizează reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.
Axa prioritară 1 „ Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată „ este  principala axă prioritară a POS Mediu şi vizează unul dintre sectoarele în care necesităţile investiţionale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus la comunităţilor din România la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa, în anumite zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate. Această axă urmăreste totodată îmbunătăţirea eficientei serviciilor publice de apă .
Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative româneşti referitoare la sectorul de apă sunt în mare măsură in conformitate cu acquisul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22- Mediu, România are o serie de angajamente ferme pentru realizarea investiţiilor în sectorul de apă şi apă uzată în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte.
S-a concluzionat ca pentru realizarea investiţiilor propuse este important să se ia în considerare nu numai volumul investiţiei ci şi contextul instituţional. Astfel, în sectorul de apă, regionalizarea reprezintă o condiţie de bază pentru implementarea stategiei propuse pentru această axă prioritară.
Astfel, accesarea fondurilor europene pentru investiţii în sectorul de apă reprezintă un element cheie pentru trecerea de la un număr mare de furnizori de servicii de o calitate scăzută la un număr limitat de operatori puternici capabili să furnizeze servicii durabile la tarife acceptabile, care vor asigura recuperarea costurilor de investiţii şi dezvoltarea ulterioară a sistemelor de apă.
Cu ajutorul asistentei tehnice contracatata de Banca Mondială, dar si cu ajutorul autoritailor locale din judetul Sibiu a fost pregatit un Plan de Investitii General ( Master Plan ) pentru judetul Sibiu care cuprinde masurile necesare în vederea atingerii standardelor UE. De asemenea, din studiile efectuate la nivelul fiecărei autoritati locale, rezultă cu claritate că pentru buna functionare a serviciilor de apă si canalizare sunt necesare investitii financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care depăşesc în mod considerabil capacităţile Autorităţilor Locale si ale operatorilor de servicii de apa si apă uzată.

mai mult…

Search

Calendar

January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC