ANUNŢURI PUBLICE

Convocarea adunării generale a asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară din data de 19.02.2020

pdfDESCARCA DOCUMENTUL (PDF)