ANUNŢURI PUBLICE

Convocarea adunării generale a asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară din data de 18.09.2019

pdfDESCARCA DOCUMENTUL (PDF)