ANUNŢURI PUBLICE

Convocarea adunării generale a asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară din data de 28.06.2019

pdfDESCARCA DOCUMENTUL (PDF)