ANUNŢURI PUBLICE

Convocarea adunării generale a asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară din data de 26.06.2018

pdfDESCARCA DOCUMENTUL (PDF)