ANUNŢURI PUBLICE

Convocarea adunării generale a asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară din data de 08.02.2018

pdfDESCARCA DOCUMENTUL (PDF)