ANUNŢURI PUBLICE

Convocarea adunării generale a asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară din data de 28.02.2017

pdfDESCARCA DOCUMENTUL (PDF)