ANUNŢURI PUBLICE

Convocarea adunării generale a asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară din data de 25.10.2016

pdfDESCARCA DOCUMENTUL (PDF)